Biuro : „BAUTEX” 03-257 Warszawa
ul. Juranda ze Spychowa 65
Tel / Fax +48 22 676 96 60
Tel. kom.: 603 363 987, 603 653 987,
605 993 987.
nasza strona internetowa : www.bautex.pl
e-mail : bautex@bautex.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na powyższe adresy.
Zakład Produkcyjny gdzie wykonywane są zabudowy i prowadzona produkcja:

Zakład Produkcyjny „BAUTEX”
14-100 Ostróda, ul. Nadrzeczna 10

godziny pracy pn. – pt. 7:00-15:00

Przyjmowanie i wydawanie pojazdów tylko w godzinach pracy.

 

UWAGA!

Firma Bautex, zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej, lub jakiejkolwiek innej za powstałe skutki wynikające z ograniczeń praw do rejestracji pojazdów po zabudowie wynikających ze zmiany prawa, lub zmiany interpretacji prawa na skutek decyzji organów Państwa, lub innych jednostek prawnych, w tym również instytucji UE. Firma Bautex wykonuje specjalistyczne zabudowy i pobiera opłaty z tego tytułu, wszelkiego rodzaju opłaty tj. np. podatek VAT, podatek akcyzowy, koszt rejestracji pojazdu lub inne opłaty związane z wymaganiami aktualnych przepisów nie są objęte w cenie zabudowy. Powyższe, dodatkowe koszty uiszcza sprzedawca pojazdu, lub właściciel, lub jego użytkownik, lub też inna osoba/instytucja wynikająca z umowy zawarcia umowy kupna/sprzedaży pojazdu.