Informujemy, że zgodnie z zaleceniami producentów nowych pojazdów, firma BAUTEX nie dokonuje podłączeń elektrycznych dodatkowych odbiorników. Przewody zasilające oświetlenia, oraz wentylatora (lub innych nowych urządzeń elektrycznych) przedziału trumiennego wyprowadzamy do kabiny kierowcy. Koszty podłączeń powyższej instalacji uwzględnia dealer danej marki w ogólnej ofercie cenowej dla klienta. Podłączenie nowych odbiorników elektrycznych dokonuje ASO podczas tzw. przeglądu zerowego na koszt klienta.

w2125osw211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA!

Firma Bautex, zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej, lub jakiejkolwiek innej za powstałe skutki wynikające z ograniczeń praw do rejestracji pojazdów po zabudowie wynikających ze zmiany prawa, lub zmiany interpretacji prawa na skutek decyzji organów Państwa, lub innych jednostek prawnych, w tym również instytucji UE. Firma Bautex wykonuje specjalistyczne zabudowy i pobiera opłaty z tego tytułu, wszelkiego rodzaju opłaty tj. np. podatek VAT, podatek akcyzowy, koszt rejestracji pojazdu lub inne opłaty związane z wymaganiami aktualnych przepisów nie są objęte w cenie zabudowy. Powyższe, dodatkowe koszty uiszcza sprzedawca pojazdu, lub właściciel, lub jego użytkownik, lub też inna osoba/instytucja wynikająca z umowy zawarcia umowy kupna/sprzedaży pojazdu.