Informujemy, że zgodnie z zaleceniami producentów nowych pojazdów, firma BAUTEX nie dokonuje podłączeń elektrycznych dodatkowych odbiorników. Przewody zasilające oświetlenia, oraz wentylatora (lub innych nowych urządzeń elektrycznych) przedziału trumiennego wyprowadzamy do kabiny kierowcy. Koszty podłączeń powyższej instalacji uwzględnia dealer danej marki w ogólnej ofercie cenowej dla klienta. Podłączenie nowych odbiorników elektrycznych dokonuje ASO podczas tzw. przeglądu zerowego na koszt klienta.

w2125osw211scudofordadaptacje